Emerytalna dyskryminacja przedsiębiorców…

Rzeczpospolita , autor: Mateusz Rzemek , oprac.: GR

paź 29, 2007


TK uznał ostatnio, ze mężczyźni mogą się starać o wcześniejsze emerytury na tych samych zasadach co kobiety. Przedsiębiorcy są jednak nadal dyskryminowani.

Co roku dziesiątki tysięcy kobiet, które skończyły 55 lat oraz mają 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych, przechodzą na emeryturę na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy emerytalnej. Pod warunkiem jednak, że ich ostatnie zatrudnienie wynikało z umowy o pracę. Jakakolwiek umowa-zlecenie, prowadzenie działalności gospodarczej tuż przed przejściem na emeryturę wykluczają uzyskanie tego świadczenia.

Tylko dla pracowników

Zasadę, że taki przywilej przysługuje wyłącznie pracownicom, potwierdzał wielokrotnie Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach. Wcześniejsza emerytura na podstawie art. 29 ust 2 ustawy emerytalnej przysługuje również osobom całkowicie niezdolnym do pracy: kobietom w wieku 55 lat i z 20-letnim stażem pracy, mężczyznom w wieku 60 lat i z 25-letnim stażem pracy. Przepis daje więc prawo do tej emerytury także mężczyznom, ale tylko w razie ich pełnego inwalidztwa. Ciągle jednak pod warunkiem, że przed przejściem na rentę pracowali na etacie.

Ostatnio Trybunał Konstytucyjny uznał, że pozbawienie mężczyzn prawa do wcześniejszej emerytury przysługującej na podstawie art 29 ust 1 wyłącznie kobietom jest niczym nieuzasadnionym pominięciem ustawodawczym o cechach dyskryminujących (wyrok z 23 października 2007 r. sygn. P 10/07). Trybunał orzekł, że art. 29 ust. 1 ustawy emerytalnej w zakresie, w jakim nie przyznaje prawa do wcześniejszej emerytury mężczyźnie, mimo że spełnia on warunki odpowiadające tym, które pozwalają uzyskać to świadczenie kobiecie, jest niezgodny z art. 32 i art. 33 konstytucji.

Dla kobiet jest to 55 lat i 30-letni okres składkowy i nie-składkowy. Dla mężczyzn 60 lat i co najmniej 35-letni okres składkowy i nieskładkowy.

Nie dla przedsiębiorców

Dla wielu osób problemem nie do przezwyciężenia jest wymagany przez przepisy status pracownika. SN dopuszczał dotychczas taką możliwość, że np. kobieta prowadząca działalność gospodarczą tuż przed ukończeniem 55 lat zatrudniała się na etacie na wymagane przez przepisy pół roku, dzięki czemu nabywała prawo do wcześniejszej emerytury. Choć ZUS początkowo odmawiał takiego świadczenia sądy przyznawały je w swoich wyrokach.

Więcej Rzeczpospolita.