Jak prowadzić firmę i nie płacić podatków…

Money.pl , autor: Marzena Migatulska-Jacko , oprac.: GR

paź 29, 2007Skoro można płacić fiskusowi mniej, to trzeba z tego korzystać.

Money.pl przedstawia kilka sposobów na odroczenie terminu zapłaty, obniżenie, a nawet całkowite wyeliminowanie konieczności zapłaty podatku. I wszystko legalnie.Analiza i planowanie przyszłych zdarzeń gospodarczych to podstawowe czynności, jakie powinien wykonać zapobiegliwy podatnik. Właściwy wybór dostępnych mechanizmów, zwolnień i uproszczeń to klucz do niskich podatków i sporych oszczędności w firmowym budżecie.


Tajemnica tkwi w odpowiednim dopasowaniu modelu działania podatnika do sytuacji, w której się znajduje. Jest to tzw. optymalizacja podatkowa, czyli legalny sposób na niższe podatki.

PIT płać raz na kwartał

Bardzo prostą metodą na przesunięcie w czasie terminu zapłaty podatku jest wydłużenie okresu rozliczeniowego w PIT z jednego do trzech miesięcy. Taką możliwość przedsiębiorcy uzyskali dopiero w tym roku.Zamiast płacić zaliczki co miesiąc – można przejść na kwartalny sposób rozliczeń i zasilać konto US tylko 4 razy w roku.Co ważne, umiejętne sterowanie poziomem kosztów oraz terminem realizowania przychodów może odwlec datę zapłaty podatku na kolejne kwartały, maksymalnie – do dnia rocznego rozliczenia z fiskusem.


Przykładowo, gdy dochód do opodatkowania (zasady ogólne) w pierwszym kwartale zmieści się w kwocie wolnej (3013 zł w 2007 roku) – przedsiębiorca zyska kolejne 3 miesiące odroczonego podatku. W ten sposób pierwsza zaliczka na podatek „wyjdzie” z konta firmowego dopiero 20 lipca.


W tym czasie przedsiębiorca może swobodnie obracać „zaoszczędzonymi” kwotami, kupując np. środki trwałe i księgując je bezpośrednio w koszty. A taka operacja nie tylko odroczy, ale również obniży należny podatek.

Dla kogo kwartał


Z omawianego uproszczenia skorzystać mogą mali oraz początkujący przedsiębiorcy, którzy w odpowiednim terminie złożą w US zawiadomienie w tej sprawie.


Kwartalny sposób rozliczania podatku jest dostępny zarówno dla podatników opłacających PIT wg skali, jak i dla tych, którzy wybrali podatek liniowy.

Poinformuj US


Do 20 lutego roku podatkowego mali podatnicy muszą zawiadomić swój US o wyborze omawianego sposobu wpłacania zaliczek.Mały podatnik – osoba, u której wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 800 tys. euro (3 180 tys. zł w 2007 roku)Natomiast osoby rozpoczynające swój biznes w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Płać stałą zaliczkę przez cały rok

Jeśli spodziewasz się większych dochodów niż w latach minionych – skorzystaj z mechanizmu uproszczonej zaliczki PIT. Odsuniesz moment podzielenia się z fiskusem dodatkowymi zyskami, aż do dnia złożenia rocznego zeznania podatkowego.


Ustawa o PIT umożliwia osobom prowadzącym działalność gospodarczą zastosowanie tzw. uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Mechanizm ten polega na ustaleniu stałej, miesięcznej zaliczki na podstawie historycznych danych o dochodach uzyskanych przez podatnika w latach ubiegłych.
Więcej money.pl