Sprzedaż lokalu używanego w działalności gospodarczej…

Rzeczpospolita , autor: . A.kol , oprac.: GR

paź 29, 2007


Do niedawna prowadziłem działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo. Wykorzystywałem w niej lokal położony w budynku mieszkalnym, który adaptowałem na cele firmy (od 2005 r. bytem właścicielem udziału w budynku mieszkalnym). W tym roku zlikwidowałem działalność i chcę sprzedać lokal. Czy dochód mogę opodatkować liniową stawką

Co do zasady czytelnik miałby prawo do liniowej stawki, gdyby przychód ze sprzedaży lokalu był zaliczany do przychodów z działalności gospodarczej. W tym wypadku tak jednak nie jest. Zgodnie z art. 14 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) takim przychodem nie jest przychód z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej m.in. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku. Z pytania wynika, że chodzi właśnie o taki udział.

Jak potwierdziła Izba Skarbowa w Poznaniu w decyzji z 27 września 2007 r. (ILPB1/415-7/07-4/MT), przychód ze sprzedaży udziału w budynku mieszkalnym należy zaliczyć do odrębnego źródła przychodów – z odpłatnego zbycia nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) updof. Powstaje on, jeżeli do odpłatnego zbycia dochodzi przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku, w którym podatnik nabył lub wybudował nieruchomość.

Więcej Rzeczpospolita.