Wznawiając działalność też trzeba mieć kasę fiskalną…

Rzeczpospolita , autor: Anna Grabowska , oprac.: GR

paź 29, 2007


Podatnik, który zlikwidował działalność gospodarczą, a po jakimś czasie zarejestrował kolejną, powinien rejestrować sprzedaż na rzecz osób fizycznych przy użyciu kasy fiskalnej od pierwszej takiej transakcji.

Takiego wyjaśnienia udzielił naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty (sygn. I USB III/436/102/ 2005/kk), do którego zwróciła się o interpretację podatniczka prowadząca do lutego 2002 r. indywidualną działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Do ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego używała wówczas kasy fiskalnej. Po zlikwidowaniu firmy złożyła zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, a w marcu 2002 r. pracownik urzędu skarbowego sporządził protokół z odczytania zawartości pamięci kasy.

Następnie przez kilka lat podatniczka była zatrudniona na umowę o pracę i nie prowadziła żadnej własnej działalności. Gdy postanowiła rozpocząć ją ponownie, zwróciła się do urzędu skarbowego o wyjaśnienie, czy powinna również automatycznie rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych z użyciem kas, czy też może z tym zaczekać, aż wysokość jej obrotów przekroczy 20 tys. zł. Sama stwierdziła, że rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (DzU nr 234, poz. 1971 ze zm.) daje jej prawo do wprowadzenia kas dopiero wtedy, gdy osiągnie przewidziany w nim pułap obrotów. Fakt wcześniejszego prowadzenia działalności gospodarczej i rejestrowania obrotu za pomocą kasy nie ma znaczenia, gdyż została ona definitywnie zakończona – zgodnie z prawem.

Na poparcie swojego stanowiska podatniczka przywołała wyrok NSA z 12 kwietnia 2002 r. (sygn. III S. A. 2995/2000), w którym sąd ten orzekł, że z żadnego przepisu ustawy o VAT nie wynika, aby z chwilą zarejestrowania się dla jego celów podatnikiem zostawało się już na zawsze. Z chwilą wykreślenia z ewidencji przestaje się nim być, a żeby stać się nim po raz kolejny, niezbędna jest ponowna rejestracja. Nie jest to sytuacja tożsama z zawieszeniem działalności, kiedy to podmiot cały czas istnieje.

Więcej Rzeczpospolita.