Pierwsza rata to nie to samo co czynsz inicjalny…

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

paź 29, 2007


Gdy zapłata opłaty wstępnej jest warunkiem skuteczności umowy leasingu, powinna być ona zaliczana do kosztów podatkowych proporcjonalnie, przez okres trwania umowy.

Jeśli jednak charakterem pierwsza rata nie różni się od pozostałych wpłat, można zaliczyć ją do kosztów jednorazowo, nawet gdy jest wyższa niż późniejsze wpłaty.

Listopad to miesiąc, w którym firmy wpłacają podwójne zaliczki na podatek dochodowy. Starają się więc w tym okresie nie osiągać zbyt wysokich dochodów lub ponieść stratę. Najczęściej polega to na przesunięciu na ten miesiąc niektórych kosztów. Do tej pory jednym z najskuteczniejszych sposobów było zawarcie umowy leasingu operacyjnego i wpłata w listopadzie pierwszej, zwykle stosunkowo wysokiej, opłaty wstępnej. W tym roku metoda ta sprawdzi się tylko u osób fizycznych i spółek osobowych opodatkowanych na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Prowadzący pełną księgowość muszą bowiem rozliczać opłatę wstępną przez cały okres trwania umowy leasingu. Takie są konsekwencje zmian w zasadach rozliczania kosztów uzyskania przychodów, czyli art. 22 ust. 4-6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) oraz art 15 ust. 4,4b, 5c i sd ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop). Okazuje się jednak, że wiele może zależeć od sformułowania umowy leasingu.

Jak rozliczane są koszty

Najwięcej problemów interpretacyjnych budzi art. 16 ust. 4d updop (art. 22 ust. 5c updof). W myśl tych przepisów koszty uzyskania przychodów, inne niż bezpośrednio związane z przychodami, są potrącane w dacie ich poniesienia. Jeżeli jednak koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część odnosi się do danego roku podatkowego, stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Proporcjonalnie

Na ich podstawie organy podatkowe uznają, że leasingowa opłata wstępna powinna być zaliczana do kosztownie jednorazowo w momencie poniesienia, ale rozliczana proporcjonalnie w okresie trwania umowy. Potwierdzają to m.in. wyjaśnienia Departamentu Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów zawarte w Biuletynie Skarbowym nr 4/2007. Tak samo odpowiadają izby skarbowe na pytania kierowane przez podatników (m.in. interpretacje Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 października 2007r, ILPB3 A23-26/07-2/MC, oraz z 5 października 2007 r,ILPBl/415-17/07-2/MT).

Organy podatkowe uzasadniają, że w przepisach dotyczących zasad rozliczania leasingu nie sprecyzowano, w którym momencie korzystający powinien zaliczyć do kosztów wynikające z umowy leasingu opłaty. Rozstrzygając tę kwestię, należy więc brać pod uwagę ogólne zasady potrącania kosztów. Wstępna opłata leasingowa (czynsz inicjalny) jest na ogól uiszczana jednorazowo przy podpisywaniu umowy leasingu, przed wydaniem przedmiotu leasingu. Ma ona charakter opłaty samoistnej nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych. Jej poniesienie jest warunkiem koniecznym rozpoczęcia realizacji umowy. Nie można więc bezpośrednio i funkcjonalnie powiązać jej z konkretnymi przychodami osiąganymi przez podatnika. Jako koszt pośredni powinna być rozliczana proporcjonalnie do długości trwania umowy leasingu.

Więcej Rzeczpospolita.