280 osób niepełnosprawnych czeka na możliwość szkorzystania ze stażu

WYG International , autor: Adam Banaszek , oprac.: GR

paź 29, 2007


Wyselekcjonowana grupa 280 osób niepełnosprawnych (potencjalnie dobrych pracowników) gotowa do podjęcia stażu


Firma WYG International przeszkoliła w tym roku w ramach projektu „Gotowi do pracy – wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia”, w ramach długich i bardzo intensywnych warsztatów grupę około 5000 osób niepełnosprawnych.

Po warsztatach mających na celu aktywizację zawodową na otwartym rynku pracy wyselekcjonowano 280 osób, które powinny zostać objęte stażami zawodowymi, będącymi drugim etapem projektu.

Wszystkie firmy, urzędy i instytucje z terenu całej polski, nie będące zakładami pracy chronionej, zainteresowane pozyskaniem stażystów, proszone są o kontakt z WYG International.
Pod numerem infolinii 0801 700 705 można uzyskać wszelkie szczegółowe informacje.

Projekt realizowany jest na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie www.gotowidopracy.info