Orzekanie o niezdolności do pracy

Money.pl , autor: Adam Banaszek , oprac.: GR

paź 30, 2007


Orzekanie o niezdolności do pracy

Portal money.pl przeprowadził rozmowę z Grażyną Warzyńczak-Kaplińską – dyrektor Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dyrektor omawia zasady przyznawania renty z tytułu niezdolności do pracy.
Zgodnie z przepisami renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie ubezpieczonej, która spełnia łącznie następujące warunki:

– jest niezdolna do pracy,

– ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy,

– a niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych i nieskładkowych, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ich ustania.

Poważne schorzenie nie powoduje zatem automatycznego przyznania tego świadczenia.

Nie istnieje katalog schorzeń, które „gwarantują” przyznanie renty.

Niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

Na pytanie: „Czy osoba niezadowolona z orzeczenia ma możliwość odwołania się?”,
Grażyna Warzyńczak odpowiada, że od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS osobie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do komisji lekarskiej Zakładu, w ciągu 14 dni od doręczenia tego orzeczenia.

Pełna treść rozmowy >>