Zaległości składkowe sprzed 2003 r. przedawniają się po pięciu latach…

Rzeczpospolita , autor: Anna Werner , oprac.: GR

lis 2, 2007


ZUS postępuje nielegalnie, stosując dziesięcioletnie przedawnienie do zaległości składkowych powstałych przed 2003 r., kiedy to obowiązywało przedawnienie pięcioletnie.

Przedsiębiorcy, od których ZUS domaga się takiego właśnie długu, powinni występować do sądu. W takiej właśnie sytuacji znalazła się jedna z naszych czytelniczek prowadząca do końca 2000 r. mały zakład szewski. Dostała w bieżącym roku wezwanie do zapłaty składek za jeden miesiąc 1999 r. wraz z odsetkami na ponad 1300 zł. Napisała do nas, co ma zrobić. Odpowiedzieliśmy jej w DF z 10 października (str. 12). Oczywiście, postępowanie ZUS jest bezprawne. Nagina on nie tylko zasadę nieretroakcyjności prawa, ale i zaufania obywateli do państwa prawa Do długu powstałego w 1999 r. należy stosować przepisy ówczesne, czyli pięcioletni okres przedawnienia Zobowiązania czytelniczki uległy już zatem przedawnieniu. Tym bardziej że są już wyroki piętnujące takie postępowanie. Przykładowo Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 22 września 2004 r. (O UK 448/03) stwierdził, że stosowanie do określonych zdarzeń przepisów, które nie obowiązywały w momencie zajścia tych zdarzeń pozostaje w sprzeczności z zakazem wstecznego stosowania prawa”. Odstępstwa musiałyby wynikać ze szczególnie uzasadnionych powodów i opierać się na wyraźnym wskazaniu zastosowania określonego nowego przepisu do stosunków powstałych przed jego wejściem w życie. Podobna teza wynika z werdyktu Trybunału Konstytucyjnego z 15 września 1998 r. (K10/98). Trybunał powołał się w nim na naruszenie zasady demokratycznego państwa prawnego ustanowionej w art 2 konstytucjL Dlatego czytelniczka powinna złożyć pozew do sądu. Dziś pokazujemy jego przykładowy wzór.


Więcej Rzeczpospolita.