Wniosek można złożyć nawet po 2008 r…

Rzeczpospolita , autor: .mrz , oprac.: GR

lis 2, 2007


Osoby zainteresowane przejściem na wcześniejszą emeryturę nie muszą jeszcze składać do ZUS wniosku o jej przyznanie – mogą to zrobić także w kolejnych latach.

Choć przepisy przewidujące prawo do tego preferencyjnego świadczenia stracą moc pod koniec 2008 r., wystarczy, że wcześniej spełni się przesłanki przyznania tej emerytury.

Wiele osób nie chce zbyt wcześnie rezygnować z dotychczasowej pracy. Inne natomiast czekają na to, że prezes GUS ogłosi w lutym nową wysokość kwoty bazowej potrzebnej do obliczenia tego świadczenia.

Ani kobiety, które ukończyły lub do końca 2008 r. ukończą 55 lat, ani nauczyciele czy pracownicy zatrudnieni w szczególnych warunkach bądź szczególnym charakterze nie muszą składać wniosku o wcześniejszą emeryturę przed 1 stycznia 2009 r. Wszystkie osoby, które spełnią warunki przewidziane w przepisach do końca 2008 r, mogą wystąpić o przyznanie tego świadczenia w dogodnym dla siebie terminie. Najlepiej jednak, by nastąpiło to przed osiągnięciem przez kobiety tzw. powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat. Jeśli złożą wniosek o emeryturę po tej dacie, otrzymają świadczenie obliczane na mniej korzystnych, nowych zasadach.

Osoby starające się obecnie o przyznanie wcześniejszej emerytury lub te, które liczą, że zyskają prawo do niej w przyszłym roku, powinny także dobrze obliczyć tzw. staż emerytalny. Bez tego może się okazać, że ich nadzieje na wcześniejszy odpoczynek spełzną na niczym. Przepisy stawiają bowiem rygorystyczne wymagania co do tego, kto i kiedy otrzyma takie świadczenie.

Więcej Rzeczpospolita.