Warto pracować dłużej…

Rzeczpospolita , autor: Mrz , oprac.: GR

lis 2, 2007


Czy można pracować w swoim zawodzie na wcześniejszej emeryturze np. na 1/2 etatu

Tak, jednak obowiązują wówczas limity przychodów, których przekroczenie powoduje zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia przez ZUS. Jeśli więc przychód przed opodatkowaniem i odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne nie przekracza 1851,10 zł (od 1 września 2007 r. – wysokość tego limitu jest ogłaszana raz na kwartał przez prezesa GUS), wcześniejsza emerytura nie ulega zmniejszeniu. Po przekroczeniu tego limitu ZUS zmniejszy emeryturę o kwotę przekroczenia – nie więcej jednak niż o 413,37 zł. Jeśli zaś przychód będzie wyższy niż 3437,70 zł, ZUS całkowicie zawiesi wypłatę wcześniejszej emerytury. Gdy przekroczy pani 60 lat, te limity nie będą już pani obowiązywały. Emeryt może wtedy zarabiać bez ograniczeń. Warto także pamiętać, że każdy przepracowany rok podwyższa emeryturę.

Jestem z rocznika 1953, mam 31 lat pracy i od 2003 roku jestem na świadczeniu przedemerytalnym. Czy będę mogła przejść na emeryturę w wieku 55 lat

Będzie pani mogła, ale pod warunkiem, że przed przejściem na świadczenie przedemerytalne pracowała pani na etacie oraz przez cały czas jego pobierania do teraz nie pracowała pani na umowie-zleceniu.

Przed laty, gdy przepisy nie dawały mi prawa do wcześniejszej emerytury, zdecydowałam się na przystąpienie do OFE. Czy teraz wraz z wydłużeniem dotychczasowych zasad mogę zrezygnować z uczestnictwa w funduszu i przejść na wcześniejszą emeryturę

Taką możliwość przewiduje nowelizacja ustawy o organizacji i funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 21 lutego tego roku. Skorzystają z tego wyłącznie osoby, którym tylko przynależność do OFE przeszkadza w przejściu na wcześniejszą emeryturę. Osoby, które nie mają prawa do wcześniejszej emerytury z innych powodów, nie mogą więc zrezygnować z uczestnictwa w funduszu.

Więcej Rzeczpospolita.