Terminy rozliczeń z ZUS i KRUS…

Rzeczpospolita , autor: AUTOR NIEZNANY , oprac.: GR

listopad 2, 2007


Do 5 listopada składki na ZUS za październik powinny wpłacić jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze;

do 12 listopada składki na ZUS za październik wpłacają osoby fizyczne, w tym przedsiębiorcy, opłacające składki wyłącznie za siebie;

do 15 listopada składki na ZUS za październik wpłacają pozostali płatnicy.

1 Termin przesunięty, bo 10 listopada przypada w sobotę.

* TERMINY DLA PŁATNIKÓW (PRACODAWCÓW, ZLECENIODAWCÓW)

Jeśli zatrudniasz pracowników na etacie lub zleceniu:

do 20 listopada przekazujesz zaliczki od przychodów pracowników ze stosunku pracy, z pracy nakładczej i z wypłaconych im zasiłków z ubezpieczenia społecznego za październik;

do 20 listopada przekazujesz zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych należności innych niż ze stosunku pracy (np. z umów-zleceń) za październik.

Więcej Rzeczpospolita.