Renciści zapłacą więcej za prowadzenie firmy…

Rzeczpospolita , autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

lis 2, 2007


Od 2008 roku renciści prowadzący firmę będą wpłacać do ZUS wszystkie składki ubezpieczeniowe PFRON zrefunduje składkę emerytalną i rentową, a właściciele firm opłacą składkę do Funduszu Pracy i wypadkową.

Zaraz na początku 2008 roku renciści-przedsiębiorcy muszą wyrejestrować się z ubezpieczeń i ponownie zgłosić do ZUS

Już od stycznia renciści prowadzący firmy rozpoczną opłacanie wszystkich składek do ZUS. Składkę na emeryturę i rentę będzie im jednak refundować Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Sami będą finansować składkę wypadkową i do Funduszu Pracy. Muszą na początku stycznia zgłosić się do ZUS,, aby wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego i zarejestrować jako płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Więcej do ZUS

– Od 1 stycznia 2008 r. renciści prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą będą podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym do czasu ustalenia prawa do emerytury – wyjaśnia Jacek Dziekan, rzecznik prasowy ZUS.

Osoby takie zostaną objęte obowiązkowo ubezpieczeniem wypadkowym, a ubezpieczenie chorobowe będzie dla nich dobrowolne. Będą też musiały płacić składki na ubezpieczenie zdrowotne, podobnie jak przed 1 stycznia 2008 r. W większości będą również opłacać składki na Fundusz Pracy.

Przedsiębiorcy-renciści będą musieli opłacać składki do dziesiątego dnia każdego następnego miesiąca. Oznacza to, że składki za styczeń 2008 r. muszą wpłacić najpóźniej 10 lutego.

Renciści, dla których podstawa ustalania wysokości składek wyniesie 60 proc. przeciętnej płacy (biorąc pod uwagę obecną wysokość tej podstawy i planowaną na styczeń obniżkę z 10 proc. do 6 proc. składki rentowej), zapłacą do ZUS (jeśli będą. opłacać składkę chorobową) ponad trzykrotnie więcej niż obecnie. Zamiast niespełna 190 zł -ponad 700 zł.

Więcej Rzeczpospolita.