Dla Centrów Integracji Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej , autor: Służby Prasowe Ministerstwa , oprac.: GR

lis 5, 2007


Komunikat MPiPS dla Centrów Integracji Społecznej


W związku z przygotowanymi w 2007 r. dokumentami prawnymi (projekty ustaw), dotyczącymi reformy organizacji sektora finansów publicznych, w tym: w zakresie likwidacji gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, Departament Pomocy i Integracji Społecznej uzyskał stanowisko Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej Ministerstwa Finansów odnośnie funkcjonowania Centrów Integracji Społecznej, tworzonych na mocy przepisów ustawy z 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym.

Najważniejsze tezy:
1. Projekty ustaw reformujących, po przyjęciu ich przez Radę Ministrów zostały przekazane do dalszych prac do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Sejm RP obecnej kadencji nie przystąpił jednak do prac nad tymi projektami.

2. W myśl zasady dyskontynuacji prac parlamentarnych sprawy nie załatwione uznaje się za zamknięte wraz z końcem kadencji (w tym wniesionych projektów ustaw) – zamknięte postępowanie legislacyjne.

3. W związku z powyższym centra integracji społecznej utworzone przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta nadal działają w formie gospodarstwa pomocniczego