Listy z urzędu skarbowego trzeba odbierać…

Gazeta Prawna , autor: Aleksandra Tarka , oprac.: GR

mar 1, 2007

Nieodbieranie listów poleconych z urzędu skarbowego nie uchroni podatnika przed doręczeniem niekorzystnej decyzji. Fiskus decyzję i tak doręczy, a podatnik straci prawo do obrony swoich racji.

Doręczenie, choć jest jedynie czynnością materialno-techniczną, wywiera bardzo istotny wpływ na całość postępowania podatkowego. Michał Zając, prawnik z kancelarii Stolarek & Grabalski podkreśla, że prawidłowe doręczenie skutkuje m.in. wszczęciem postępowania podatkowego z urzędu. Dodaje, że od momentu doręczenia decyzji czy postanowienia organu podatkowego liczymy' również terminy do wniesienia właściwego środka zaskarżenia.

Więcej Gazeta Prawna.