Rzecznik występuje przeciw zus…

Gazeta Prawna , autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

lis 6, 2007


ZUS domaga się ubezwłasnowolnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rzecznik praw obywatelskich kwestionuje takie postępowanie.

Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek rzecznika praw obywatelskich o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą par. 43 ust. 2 i ust.’* 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. nr 10, poz. 49 z późn. zm.).

Powodem wystąpienia były liczne skargi rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną dotyczące praktyki wypłacania ich dzieciom rent przez ZUS. Organy rentowe domagają się bowiem od rodziców dorosłych niepełnosprawnych dzieci, aby w ciągu 14 zło(-żyli oni postanowienie sądu o ustaleniu opiekuna sądowego lub potwierdzenie o złożonym w sądzie wniosku o ustanowienie opiekuna.

Zdaniem rzecznika, nie ma żadnych podstaw prawnych, aby ZUS występował do rodziców takich osób o zmianę statusu osoby uprawnionej do świadczenia. W opini rzecznika RPO nieumiejętność pisania osoby niepełnosprawnej czy też bariery w swobodnym porozumiewaniu się z nią nie mogą być utożsamiane z niemożnością pokierowania przez niepełnosprawnego swym postępowaniem.

… więcej Gazeta Prawna