Odchodzący rząd pozostawił legislacyjny spadek…

Rzeczpospolita , autor: . G.l. , oprac.: GR

lis 6, 2007


Ostatnie 32 projekty ustaw przyjął ustępujący rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego na wczorajszym posiedzeniu

Zanim trafią do Sejmu VI już kadencji, wszystkie te projekty jeszcze raz będą musiały zostać zaakceptowane przez nową Radę Ministrów.

Legislacyjny testament obejmuje m.in. zmiany w kodeksie karnym wykonawczym oraz niektórych innych ustawach, mające zwiększyć skuteczność orzekanych kar i zapewnić lepszą ściągalność grzywien. To ostatnie zadanie mają realizować urzędy skarbowe.

W wykazie znalazły się też propozycje dotyczące przyspieszenia i uproszczenia procesu karnego oraz przyznania większych praw pokrzywdzonym jako stronom przed sądem. Mają być wydawane za darmo odpisy pism procesowych, a dane świadków na ich prośbę utajniane. Łatwiejszy kontakt z oskarżonymi ma zapewnić podawanie sądowi ich numerów telefonów komórkowych.

Istotna z punktu widzenia walki z przestępczością zorganizowaną jest propozycja przepadku mienia pochodzącego – choćby pośrednio – z przestępstwa. Przed uniknięciem utraty takiego majątku nie pomoże już przepisywanie go na najbliższą rodzinę.

Na liście zaakceptowanych wczoraj przez ustępujący gabinet projektów znalazły się również propozycje nowelizacji ustaw: o zawodach lekarza i lekarza dentysty, o drogach publicznych, o rachunkowości, a także o doradztwie podatkowym.

Zmiany zaproponowane w tej ostatniej ustawie mają usankcjonować orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w kwestii wypełniania deklaracji podatkowych przez doradców podatkowych. Czas na ponowne uchwalenie tych zakwestionowanych przez Trybunał przepisów – tym razem już z uwzględnieniem procedury legislacyjnej – upływa 5 grudnia br.

Wśród projektów są też propozycje zmian w kodeksach: rodzinnym i opiekuńczym, cywilnym, karnym, postępowania cywilnego oraz wykroczeń. Jest również projekt ustawy o finansach publicznych wraz z przepisami ją wprowadzającymi, a także projekt nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz zmiany ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

… więcej Rzeczpospolita