Będzie podatek od pracowniczej wycieczki…

Rzeczpospolita , autor: G.l. , oprac.: GR

lis 6, 2007

Zorganizowana przez firmę wycieczka stanowi przychód pracownika, od którego będzie on musiał zapłacić podatek

Sfinansowana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) lub funduszy związków zawodowych wycieczka nie jest świadczeniem rzeczowym. Jej wartość stanowi więc dla uczestników przychód, od którego będą musieli zapłacić podatek dochodowy.
Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 23 października 2007r. (nrILPB2/4i5-57/07-4/AJ). Nadleśnictwo, które wystąpiło z wnioskiem chciało wiedzieć, czy wycieczka wykupiona przez pracodawcę ze środków ZFŚS, a w części opłacona przez pracowników, będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem wnioskodawcy wycieczka jako świadczenie rzeczowe będzie wolna od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT. Zgodnie z nim wolne od podatku są świadczenia rzeczowe otrzymywane od pracodawcy, sfinansowane z ZFŚS lub funduszy związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 380 zl. Opinii tej nie podzielił jednak dyrektor poznańskiej IS. W opisanym wypadku, jak stwierdził organ podatkowy w uzasadnieniu interpretacji, nie można uznać wycieczki zorganizowanej przez pracodawcę za świadczenie rzeczowe. Taki charakter mają natomiast np. paczki świąteczne, wartość biletów do kina, karnetu na basen czy siłownię. Dlatego jej wartość stanowi dla pracownika formę świadczenia pieniężnego ponoszonego przez pracodawcę. W efekcie wykupiona dla zatrudnionych wycieczka nie jest wolna od podatku i stanowi ich przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym z tytułu przychodów ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o PIT.

… więcej Rzeczpospolita