Rozporządzenia, które już obowiązują…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

lis 7, 2007


PRACA NIEPEŁNOSPRAWNYCH


trzy rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 17 października w sprawie:

– przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,

– zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,

– refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne (DzU nr 194, poz. 1403 -1405)

NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 17 października w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne (DzU nr 195, poz. 1407)

OPŁATY ZA DROGI

zmienione 15 października rozporządzenie ministra transportu w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych wprowadza winiety półroczne, które zaczną obowiązywać od 6 grudnia (DzU nr 195, poz. 1412)

DOPŁATY ROLNE

rozporządzenie Rady Ministrów z 12 października wprowadza nowe stawki (100, 160 i 500 zł) dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany (DzU nr 201, poz. 1447)

Więcej Rzeczpospolita.