Można się już starać o dopłaty na założenie firmy…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

listopad 7, 2007


Niepełnosprawni mogą starać się o dofinansowanie na założenie własnej firmy, a pracodawcy o zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy.

Aby uzyskać środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, niepełnosprawni będą musieli złożyć wniosek do starosty. Tak wynika z rozporządzenia z 17 października 2007 r. w sprawie przyznania niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz.U. nr 194, poz. 1403). Dziś wchodzi ono w życie.

Starosta poinformuje niepełnosprawnego o sposobie rozpatrzenia wniosku najpóźniej 30 dni od jego wpłynięcia. Jeśli decyzja będzie pozytywna, wezwie wnioskodawcę do negocjacji warunków umowy o dofinansowanie. Starosta zobowiązuje się w niej do wypłaty środków w wysokości ustalonej w trakcie negocjacji, ale nie wyższej niż piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia (39,7 tys. zł – dane za II półrocze tego roku).

Od dziś obowiązuje także rozporządzenie z 17 października 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U. nr 194, poz. 1404) oraz rozporządzenie z 17 października tego roku w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne (Dz.U. nr 194, poz. 1405).

Więcej Gazeta Prawna.