Droższe prowadzenie firmy…

SUPER NOWOŚCI , autor: Monika Obrębowska-Czwórnóg , oprac.: GR

lis 7, 2007


Już od 1 stycznia 2008 roku renciści prowadzący działalność gospodarczą będą zobligowani do opłacania wszystkich składek ubezpieczeniowych do ZUS. Część z nich ma zrefundować PFRON, jednak koszty prowadzenia działalności i tak wzrosną.

Obecnie renciści, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, obowiązkowo muszą odprowadzać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 189,95 zł. Od stycznia obowiązkowo opłacać będą również składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, Fundusz Pracy i zdrowotne, a dobrowolnie jedynie na ubezpieczenie chorobowe.

Muszą zgłosić się do ZUS ci renciści, którzy obecnie prowadzą działalność gospodarczą lub podejmą ją przed 31 grudnia 2007 roku, będą musieli 1 stycznia 2008 roku wyrejestrować się z ZUS, bo ich sytuacja prawna ulegnie zmianie. Jeżeli nie zrezygnują z prowadzenia własnej firmy, będą jednak musieli ponownie z datą 1 stycznia 2008 r. zgłosić się do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Refundacja z PFRON

Niepełnosprawny, prowadzący działalność gospodarczą będzie mógł skorzystać z refundacji części składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. By ją otrzymać, musi złożyć w PFRON odpowiedni wniosek wraz z informacją o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, opłacanych składkach i stopniu niepełnosprawności. Powinien zrobić to jak najszybciej, czyli przed 10 lutego 2008 roku (wtedy przypada termin opłaty pierwszej składki), ponieważ Fundusz przeleje pieniądze na jego konto dopiero po 7 dniach od otrzymania wniosku. Osoby posiadające jakieś zaległości w PFRON powinny jak najszybciej je uregulować, bo nawet niewielka kwota może doprowadzić do wstrzymania refundacji. PFRON będzie refundował składki przez 12 miesięcy. Po ich upływie niepełnosprawny przedsiębiorca będzie musiał wystąpić z ponownym wnioskiem ojej przyznanie.

Więcej Super Nowości.