Wszystkie firmy trzeba traktować tak samo…

Rzeczpospolita , autor: Sławomir Wikariak , oprac.: GR

lis 7, 2007


Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi powtórzyć ocenę ofert w wielomilionowym przetargu na dostawę serwerów

Chodzi o dostawę serwerów wraz z oprogramowaniem i systemami pamięci masowych dla wszystkich oddziałów i centrali ZUS. Zamówienie jest znaczne, dlatego do walki o nie stanęło aż 12 firm. Zwyciężyła oferta spółki ATM, która za wykonanie zlecenia zażądała ok. 22,7 mln zł.

Siedmiu uczestników oferty oprotestowało decyzję zamawiającego. Zarzuty dotyczyły przede wszystkim zgodności oferty zwycięskiej, ale też ofert konkurencyjnych firm, ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Przedsiębiorcy przekonywali, że proponowany sprzęt nie spełnia wymagań, jakie postawił ZUS. Wszystkie odwołania połączono do rozpoznania na jednej rozprawie.

Zarzuty były drobiazgowe. Część z nich arbitrzy rozstrzygnęli samodzielnie, korzystając z materiału dowodowego. Tak było m.in. w wypadku konsoli systemowej. Niektórzy wykonawcy nie proponowali osobnego urządzenia, tylko konsolę zintegrowaną z serwerem. Skład orzekający uznał, że w tej sytuacji nie muszą przedstawiać osobnego certyfikatu CE dla konsoli. Skoro tworzy ona integralną całość z serwerem, to wystarczy certyfikat dla samego serwera.

Na potwierdzenie wielu innych zarzutów wykonawcy złożyli pisma, korespondencję, wydruki ze stron internetowych z różnego rodzaju oświadczeniami i wycinkowymi danymi technicznymi. Arbitrzy uznali, że na podstawie tego materiału nie są w stanie samodzielnie wyrokować. Wiarygodną opinię mogliby wydać jedynie biegli.

Zespół arbitrów nie wezwał ich jednak na rozprawę ze względu na to, że i tak – z innych względów – nakazał powtórzyć ocenę ofert. Zamawiający będzie więc mógł sam skorzystać z pomocy biegłych przy ocenie zgodności ofert z wymaganiami wynikającymi ze specyfikacji.

Więcej Rzeczpospolita.