Zus niechętnie poświadcza formularze E-101…

Rzeczpospolita , autor: Marcin Sankowski , oprac.: GR

lis 7, 2007


Przedsiębiorca działający w dwóch krajach Wspólnoty podlega ubezpieczeniom społecznym tam, gdzie zarejestrował biznes. ZUS wymaga tymczasem od osób chcących opłacać składki w Polsce, by prowadziły u nas interesy przez pewien czas.

Takie wymagania ZUS stawia nielegalnie. Unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nie uzależniają bowiem dalszego podlegania ubezpieczeniom społecznym w kraju, w którym działalność jest zarejestrowana, od tego, czy wcześniej przedsiębiorca prowadził ją w tym państwie. Wolno ją więc przenieść bezpośrednio po uruchomieniu np. w Polsce.

– Mieszkam w Polsce, ale zamierzam otworzyć działalność gospodarczą I wykonywać pewne prace budowlano-re-montowe w Hiszpanii Nie znam hiszpańskich przepisów o ubezpieczeniach społecznych, dlatego chciałbym podlegać ubezpieczeniom w Polsce. Czy dzięki temu, że otworzę działalność u nas, będę mógł opłacać składki do ZUS w kraju Kontrahent uprzedził mnie, że będę musiał mieć przy sobie formularz E-101. Czy są problemy z jego uzyskaniem – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.

W zasadzie osoba wykonująca aktywność zawodową w państwach Unii Europejskiej powinna podlegać jednemu systemowi zabezpieczenia społecznego (są jednak wyjątki). Jeżeli taka osoba przemieszcza się na tym terytorium, to o właściwym wobec niej systemie informuje formularz E-101. Przyjęta w UE zasada koordynacji systemów ma zapobiegać temu, aby działalność gospodarcza była otwierana w państwach, gdzie obowiązują niższe składki, a biznes jest prowadzony tam, gdzie te obciążenia są wyższe. Aby tego uniknąć, przepisy są tak skonstruowane, żeby znaczenie miało miejsce faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeżeli czytelnik otworzy działalność gospodarczą w Polsce I chce wykonywać ją w Hiszpanii, a zarazem chce podlegać polskim ubezpieczeniom społecznym, to przed jej przeniesieniem powinien wykonywać ją w Polsce choćby przez krótki okres. Z praktyki wynika, że wystarczą co najmniej dwa miesiące, w innym wypadku ZUS nie poświadczy czytelnikowi formularza E-10.

Wymóg wcześniejszego prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej dwa miesiące nie obowiązuje, jeżeli prowadzący wykonuje ją równocześnie w Polsce i np. w Hiszpanii.

Często ZUS nakazuje, aby przed poświadczeniem formularzy E-101 prowadzący działalność okazał umowy lub faktury świadczące o jej prowadzeniu w Polsce. Jeśli ich nie ma, ZUS uznaje, że działalności nie prowadził. To dość niekonsekwentne, bowiem do tej pory do ustalenia, czy osoba powinna podle -gać ubezpieczeniom społecznym z prowadzonej działalności, za prowadzenie przyjmowano samą gotowość do jej podjęcia, a nie faktyczne jej prowadzenie udokumentowane umowami czy fakturami ; ZUS powinien poświadczyć panu Bogumiłowi formularze E-101, ponieważ prowadził działalność gospodarczą.

Więcej Rzeczpospolita.