Druki ZUS IWA nieco zmienione…

Rzeczpospolita , autor: Renata Majewska , oprac.: GR

lis 7, 2007


Już od rozliczeń za sierpień możemy stosować zmienione formularze ZUS IWA.

Modyfikacje nie są znaczne, a wprowadza je nowelizacja z 9 października br. rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zdrowotnych i ich skutków (DzU nr 195, poz. 1408 ze zm.).

Wydłużenia i zaciemnienia

Nowela wydłużyła przede wszystkim z czterech do 14 pozycji pole 04. w bloku I. Nalepka R”. Wiąże się to ze zmianą – na mocy rozporządzenia dyrektora generalnego Poczty Polskiej – oznaczeń przesyłek poleconych. Płatnicy nie muszą też już wypełniać pola 09 Numer Faksu w bloku V druku ZUS IWA.

Nowela w ogóle bowiem rezygnuje z pozyskiwania takich danych (i tak były rzadko podawane), a zastępuje go nazwą Symbol państwa – zagraniczny kod pocztowy (wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski). Chodzi o dostosowanie systemu informatycznego ZUS do wymogów prawa wspólnotowego o obsłudze podmiotów mieszczących się lub mieszkających za granicą. Nie ma też już obowiązku podawania adresu poczty elektronicznej.

Nowela zaciemniła bowiem pole 10 w bloku V, by ujednolicić bloki danych adresowych druku ZUS IWA z formularzami zgłoszeniowymi.

Więcej Rzeczpospolita.