Wskaźniki i stawki…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

lis 7, 2007


* TERMINY DLA PŁATNIKÓW (PRACODAWCÓW, ZLECENIODAWCÓW)

Jeśli zatrudniasz pracowników na etacie lub zleceniu:

do 20 listopada przekazujesz zaliczki od przychodów pracowników ze stosunku pracy, z pracy nakładczej i z wypłaconych im zasiłków z ubezpieczenia społecznego za październik;

do 20 listopada przekazujesz zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych należności innych niż ze stosunku pracy (np. z umów-zleceń) za październik.

* TERMINY ROZLICZEŃ Z ZUS I KRUS

do 12  listopada składki na ZUS za październik wpłacają osoby fizyczne, w tym przedsiębiorcy, opłacające składki wyłącznie za siebie;

do 15 listopada składki na ZUS za październik wpłacają pozostali płatnicy.

* TERMIN ROZLICZENIA SIĘ Z PFRON

do 20 listopada pracodawcy muszą uiścić wpłaty na PFRON za październik.

UWAGA! Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin przesuwa się na następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

’ Termin przesunięty, bo w listopada przypada w sobotę.