Zgoda na wieczystą dzierżawę uzależniona od budowy dróg…

Rzeczpospolita , autor: Anna Grabowska , oprac.: GR

lis 7, 2007


Zgoda na wieczystą dzierżawę uzależniona od budowy dróg

Nieodpłatne przekazanie gminie dróg wokół nowej inwestycji nie jest opodatkowane. Jeśli jednak działalność nowo powstałego obiektu będzie podlegała VAT, to inwestor może sobie odliczyć podatek naliczony przy zakupach poczynionych na jego budowę. Stanowisko takie zajął dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie w interpretacji dotyczącej nieodpłatnego przekazania gminie infrastruktury towarzyszącej budowie kompleksu hotelowo-kongresowego (NP/4407-120/07/I).

Budowała go spółka, która zobowiązała się do zmodernizowania na własny koszt dróg położonych wokół inwestycji. Powstały zatem: nowa ulica, sygnalizacja świetlna – następnie nieodpłatnie przekazane gminie. W trakcie budowy spółka kupowała towary i usługi, a wydatki uznała za koszty swojej działalności. Zwróciła się do urzędu skarbowego o wyjaśnienie, czy w takiej sytuacji może odliczyć VAT naliczony przy zakupach. Naczelnik przypomniał, że w myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT odliczenie podatku jest możliwe, gdy towary i usługi służą czynnościom opodatkowanym. Nieodpłatne przekazanie infrastruktury na rzecz gminy opodatkowaniu nie podlega gdyż jest związane z prowadzonym przedsiębiorstwem.

Więcej Rzeczpospolita.