Budżet dofinansuje PFRON…

Rzeczpospolita , autor: . ZAL , oprac.: GR

listopad 8, 2007


Ministerstwo Pracy i Polityki, Społecznej przygotowało nowelizację ustawy z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Projekt mówi, te w 2008 roku PFRON znowu ma otrzymać dotację celową z budżetu państwa na dofinansowywanie wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.

Dotacja ma zapewnić 25 proc. środków potrzebnych w przyszłym roku na realizację tego zadania. W 2007 roku PFRON na dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych otrzymał identyczną dotację. Szacuje się, że pomoc rządu powinna wynieść około 450 milionów zł.

Zgodnie z art. 26a ustawy o rehabilitacji zawodowej pracodawcy przysługuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, który nie ma ustalonego prawa do emerytury. Pracownik taki musi być uwzględniony w ewidencji zatrudnionych niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON.

Więcej Rzeczpospolita.