Zmienią się zasady orzekania o niezdolności do służby…

Gazeta Prawna , autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

lis 8, 2007


Wojewódzkie komisje lekarskie będą orzekać o niezdolności do dalszej służby lub pracy funkcjonariuszy CBA.

Funkcjonariusze CBA, którzy będą się ubiegać o rentę inwalidzką, skorzystają z dwuinstancyjnego systemu orzekania o niezdolności do dalszej służby oraz pracy. Rada Ministrów przygotowała projekt rozporządzenia w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy oraz emerytów i rencistów CBA. Zgodnie z nim wojewódzkie komisje lekarskie będą prowadzić badania lekarskie funkcjonariuszy i przeprowadzać kontrole stanu zdrowia emerytów i rencistów.

Rząd proponuje też, że jeśli w toku badania lekarskiego powstanie uzasadnione podejrzenie, że funkcjonariusz, emeryt lub rencista CBA rozmyślnie spowodował swoje zranienie, kontuzje, obrażenia lub chorobę, wówczas o tym fakcie zostanie powiadomiony organ kierujący taką osobę na badanie. Wojewódzkie komisje będą też wydawać orzeczenie dotyczące tego, czy inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą na skutek choroby czy wypadku. Odwołanie od tego orzeczenia będzie można natomiast składać do okręgowej komisji lekarskiej.

Więcej Gazeta Prawna.