Niekonstytucyjny zakaz odliczania składek…

Gazeta Prawna , autor: Anna Grabowska , oprac.: GR

lis 8, 2007


Przepisy uniemożliwiające Polakom pracującym za granicą odliczanie od podatku składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne są sprzeczne z konstytucją.

Wczoraj Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że niezgodne z konstytucją są fragmenty art. 26 i 27 ustawy o PIT, które nie pozwalają rodakom zatrudnionym w kraju UE, a rozliczającym się z podatku w Polsce, odliczać płaconych tam składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Przepisy te stracą moc za rok -31 listopada 2008 r. Dla zatrudnionych za granicą oznacza to, że zależnie od kraju zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia, zyskają kilka, a nawet kilkanaście tysięcy złotych rocznie.

– Osoby, które musiały szukać zarobku za granicą, zostały ukarane niemożnością odliczania składek, choć mają do tego prawo ci, którym udało się znaleźć pracę w kraju – argumentował rzecznik praw obywatelskich, którego skarga była przyczyną orzeczenia TK.

Kłopot tysięcy rodaków

Problem niemożności odliczania składek płaconych na przyszłą emeryturę oraz na opiekę medyczną dotyczy przede wszystkim naszych rodaków pracujących np. w: Finlandii, Danii, Holandii, Belgii, Austrii, Islandii. Z tymi państwami Polska podpisała bowiem niekorzystne umowy nakazujące płacić podatek w kraju nawet wtedy, gdy został już odprowadzony za granicą. Jeśli ich interesy życiowe pozostały w Polsce, muszą rozliczać się z naszym fiskusem, ale składek nie odliczają. Przez kilka ostatnich lat, aż do 1 stycznia 2007 r., był to również problem Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii, rok wcześniej – w Szwecji. Sprawa może okazać się też ważna np. dla osób, które (mimo obowiązku) kilka lat nie płaciły PIT w Polsce, a teraz zostaną skontrolowane przez organy skarbowe. Zapłaciłyby mniej, gdyby mogły odliczyć składki na ubezpieczenie.

Więcej Gazeta Prawna.