Czy od bonów należy płacić składki…

Gazeta Prawna , autor: Elżbieta Szustak , oprac.: GR

mar 1, 2007

Pracownicy naszej spółki otrzymali w lutym bony z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy z tego tytułu należy odprowadzić składki do ZUS

Od przekazanych pracownikom bonów (a także talonów oraz kuponów) pracodawca finansowanych ze środków z ZFŚS pracodawca nie jest zobowiązany odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli pracownikom przekazano bony towarowe sfinansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, to bez względu na ich wartość nie stanowią podstawy wymiaru składek. Świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach tego funduszu wymienione zostały wśród przychodów pracownika osiągniętych u pracodawcy wyłączonych z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Konsekwencją tego jest brak obowiązku odprowadzenia składki także na ubezpieczenie zdrowotne. Ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się bowiem przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, tj. uwzględnia się wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Więcej Gazeta Prawna.