Indywidualne darowizny wciąż możliwe…

Rzeczpospolita , autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

lis 8, 2007


Rodzice niepełnosprawnych dzieci mogą zbierać pieniądze u darczyńców na leczenie swoich pociech.

Nowe przepisy dotyczące sposobu przekazywania i proc. podatku na organizacje posiadające status organizacji pożytku publicznego (OPP) zniechęcają nas do zbierania pieniędzy na leczenie niepełnosprawnych dzieci – alarmują rodzice.

Chodzi o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 45 ust. 5C – 5g) oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 21 ust. 3a – 3d). Na ich podstawie w rozliczeniu dochodów za rok 2007 podatnik będzie wskazywał jedynie organizację, na którą ma być przekazany 1 proc.jego należnego podatku i numer jej wpisu KRS. Pieniądze przekaże już sam urząd skarbowy. Tymczasem, jak twierdzą rodzice, nowe zasady przekazywania na cele charytatywne 1 proc. podatku są wprawdzie dużym ułatwieniem dla darczyńców, jednak uniemożliwiają wskazanie celu szczegółowego.

– W formularzu PIT można będzie teraz wpisać tylko nazwę i konto fundacji. Nie można natomiast podać imienia i nazwiska dziecka lub jego numeru ewidencyjnego – podkreśla Kamil Kubiś, tata czteroletniego Karolka.

Jak twierdzi, do tej pory rodzice niepełnosprawnego dziecka, zgodnie z umową zawartą z fundacją, sami starali się o środki, wysyłając apele o pomoc. Darczyńca mógł wpłacić pieniądze na konto fundacji, wskazując konkretne dziecko.

– Pieniądze były księgowane na indywidualnym subkoncie dziecka i całe przeznaczane na jego leczenie i rehabilitację. Teraz takiej możliwości nie będzie – dodaje Kamil Kubiś.

W opinii rodziców niepełnosprawnych dzieci umożliwienie przekazywania 1 proc. podatku na rzecz OPP, ale ze wskazaniem konkretnego adresata, daje szansę na rehabilitację i intensywne leczenie. Jak twierdzą, organizacje pożytku publicznego nie będą w stanie przekazać każdemu dziecku kwot większych od tych, które rodzice własnym wysiłkiem zbierają sami.

Więcej Rzeczpospolita.