Oszuści wciąż wyłudzają pieniądze z PFRON….

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

lis 9, 2007


W Poznaniu policja zatrzymała prezesa spółki, która wyłudziła z PFRON około 5 mln . Fundusz zyskał właśnie dodatkową możliwość kontroli wydawania przekazywanych przez niego dotacji.

Poznańska policja od dwóch lat prowadziła śledztwo w sprawie wyłudzeń pieniędzy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

– Sprawcy wykorzystywali osoby niepełnosprawne, którym oferowali pracę telemarketerów. Z informacji operacyjnych wynika, że w proceder jest zamieszanych kilkanaście osób tworzących sieć kilku spółek – mówi Romuald Piecuch z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Sposób postępowania nieuczciwych pracodawców jest podobny. Zatrudniają oni kilkuset niepełnosprawnych, najczęściej do prac chałupniczych. Nie zlecają im jednak żadnych zadań. Osoby te są zobowiązane wyłącznie do pozostawania do dyspozycji pracodawcy we własnym domu. Do wynagrodzenia każdego niepełnosprawnego (podwładnego) przełożeni otrzymują z PFRON od kilkuset złotych do ponad 1 tys. zł dofinansowania, w zależności od stopnia jego niepełnosprawności.

– Pracownik dostaje zazwyczaj 150-200 zł, ale kwituje odbiór wyższej pensji – tłumaczy Jerzy Zawisza, były szef działu kontroli funduszu.

Wyłudzenia środków z PFRON były jedną z przyczyn wprowadzenia zmian do ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.). Zgodnie z nimi, od 30 lipca tego roku PFRON może ’ przeprowadzać kontrole pracodawcy dotyczące ustalania wysokości miesięcznego dofinansowania i wypłaty wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wydaje decyzję nakazującą zwrot wypłaconego dofinansowania w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.

– PFRON jest przygotowany do kontroli. Na pewno będziemy sprawdzać tych pracodawców, którzy korzystają z publicznej pomocy – mówi Konrad Zatorski, dyrektor działu kontroli funduszu.

Podkreśla, że obecnie w ciągu roku PFRON przeprowadza ponad 100 kontroli wydatkowania publicznych pieniędzy.

Więcej Gazeta Prawna.