Nie ma podatku od spadku sprzed lat…

Rzeczpospolita , autor: Anna Grabowska , oprac.: GR

lis 12, 2007


Jeśli od śmierci spadkodawcy upłynęło kilkanaście lat, ale postępowanie spadkowe zakończyło się dopiero teraz, to od sprzedaży odziedziczonej nieruchomości nie trzeba płacić podatku.

Interpretację taką wydał naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty, który odpowiadał na pytanie w sprawie PIT od sprzedaży niezabudowanej działki (sygn. 1/415-46-425/07/ ZDB). Podatnik odziedziczył ją po zmarłej w 1991 r. cioci, ale postępowanie spadkowe zakończone zostało dopiero w 2007 r. Ponieważ podatnik zamierza teraz sprzedać działkę, zwrócił się do urzędu skarbowego z pytaniem, czy powinien naliczyć zryczałtowany podatek dochodowy stanowiący 10 proc. uzyskanego przychodu. Jego zdaniem nie ma takiego obowiązku, gdyż od faktycznego nabycia przez niego nieruchomości w drodze spadku upłynęło już 16 lat.

Naczelnik łódzkiego urzędu zgodził się z tym stanowiskiem. Przypomniał, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy o PIT źródłem przychodów jest m.in. sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jeżeli nastąpiło to przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku, w którym doszło do sprzedaży. Przychód uzyskany przez sprzedającego podlega 10-proc. podatkowi dochodowemu (art. 28 ust. 2).

Zgodnie zaś z art. 21 ust 1 pkt 32 lit. d ustawy o PIT (w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2007 r.), przychody ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych nabytych w drodze spadku lub darowizny są wolne od podatku dochodowego.

Mimo zmiany przepisów zwolnienie to obowiązuje nadal, jeżeli w grę wchodzą przychody ze sprzedaży nieruchomości nabytych przed zmianą, tj. przed 1 stycznia 2007 r. Wynika to z art. 7 nowelizacji ustawy o PIT z 11 listopada 2006 r.

Autor interpretacji zaznaczył, że za datę nabycia spadku uznaje się datę śmierci właściciela nieruchomości. Oznacza to, że w rozpoznawanej sprawie od daty nabycia niezabudowanej działki do dnia jej sprzedaży upłynęło 16 lat. Ponadto na mocy przepisów ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., czyli tej, której dotyczy przedmiot interpretacji, uzyskany przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku nie podlegał opodatkowaniu zryczałtowanemu 10-proc. PIT.

Więcej Rzeczpospolita.