Preferencja dla mających ważny interes…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

lis 12, 2007


Prowadzę niewielką firmę budowlaną. Przez kilka ostatnich tygodni chorowałem. W rym czasie firma nie przyniosła spodziewanych zysków. Tymczasem muszę płacić pracownikom pensje i należne podatki, mimo że nie mam na to pieniędzy. Czy mogę złożyć w urzędzie skarbowym wniosek z prośbą o rozłożenie zapłaty podatku na raty

Przedsiębiorcy mogą starać się o przyznanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, jednak tylko w sytuacjach określonych w przepisach ordynacji podatkowej (art. 67b). Jeśli czytelnik spełnia warunki określone w przepisach op, może starać się o przyznanie ulgi. Powinien wtedy przygotować wniosek o rozłożenie zapłaty podatku na raty. Musi jednak pamiętać, by taki wniosek złożyć przed ustawowym terminem płatności. Czytelnik musi oczywiście wniosek odpowiednio uzasadnić istnieniem ważnego interesu własnego lub publicznego. Przepisy nie precyzują, co należy przez to rozumieć.

Więcej Rzeczpospolita.