Koszty rozbiórki powiększą wartość nowej inwestycji…

Rzeczpospolita , autor: Anna Koleśnik , oprac.: GR

lis 12, 2007


Nowy środek trwały często powstaje w miejsce starego, który w związku z jego budową musimy zlikwidować. Związane z tym koszty zwiększają wartość nowej inwestycji.

Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą. Zamierzam wybudować budynek handlowy. Budowa wymagać będzie likwidacji nie w pełni umorzonych garażu i parkingu. Zakres działalności się nie zmieni. Czy niezamortyzowaną część wartości tych środków trwałych będzie kosztem Czy materiał z rozbiórki podlega ewidencjonowaniu Czy koszty rozbiórki (wynajem firm obcych) należy doliczyć do wartości nowej inwestycji – pyta czytelnik DF.

Co do zasady likwidacja obiektów zaliczonych do środków trwałych powoduje powstanie straty w tych środkach trwałych. Jest nią nieumorzona część ich wartości początkowej wynikająca z ewidencji środków trwałych. Co prawda art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) (i jego odpowiednik w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – art. 16 ust. 1 pkt 6, updop) mówi, że nie uważa się za koszt uzyskania przychodu strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych – ale tylko wtedy, gdy utraciły one przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności. Z pytania wynika, że u czytelnika nie wchodzi to w grę. A więc w zasadzie nie ma przeszkód w zaliczeniu powstałej straty do kosztów podatkowych.

Niezamortyzowaną część majątku

Szkopuł w tym, że w miejscu likwidowanych obiektów (garażu i parkingu) ma powstać nowy środek trwały – budynek handlowy. W takiej sytuacji organy podatkowe wychodzą na ogól z założenia, że niezamortyzowaną część wartości obiektów likwidowanych w związku z budową nowego środka trwałego powiększa jego wartość początkową i tym samym może być kosztem podatkowym tylko poprzez amortyzację. Do takiego wniosku skłania je pojemna i nieprecyzyjna definicja kosztu wytworzenia środka trwałego. W świetle art. 22g ust. 4 updop i art. i6g ust. 4 updop jest to wartość w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych.

Więcej Rzeczpospolita.