Nowe limity podatkowe na 2008 rok…

Money.pl , autor: Money.pl , oprac.: GR

lis 12, 2007

 
W ślad za spadkiem kursu euro niższą wartość uzyskają przyszłoroczne limity, powołane w ustawach o VAT, rachunkowości oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i podatku PIT.

Ale nie we wszystkich przypadkach ustalenie wartości granicznych odbędzie się wg dotychczasowych zasad. Zwolnienie podmiotowe w VAT oraz limit przychodów w podatku ryczałtowym uzyskają w 2008 roku zupełnie inny wymiar.


Dokładną wartość limitów na przyszły rok obliczyliśmy w oparciu o znane już kursy euro z końca września i początku października br.

VAT


Limity sprzedaży u małego podatnika


Mali podatnicy, zgodnie z ustawą o podatku VAT, mogą przejść na kwartalne rozliczenia VAT albo wybrać metodę kasową rozliczeń.


Definicja małego podatnika znajduje się w słowniczku ustawowym.


I tak, zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług za małego podatnika uważa się podatnika podatku od towarów i usług:  1. u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800 000 euro,
  2. prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami powierniczymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 30 000 euro

– przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł.


Zgodnie z instrukcją zawartą w przytoczonej definicji, limity małego podatnika przeliczyć należy na złotówki posługując się średnim kursem NBP z 1 października 2007 roku.

Więcej money.pl