Kto może skorzystać z dofinansowania…

DZIENNIK ZACHODNI , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

mar 1, 2007

Z dofinansowania mogą korzystać osoby niepełnosprawne, których dochód brutto na jednego członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku osób prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe, których dochód brutto nie przekracza kwoty 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

W niektórych powiatach wymagane jest zaświadczenie od lekarza o konieczności stosowania tego sprzętu w warunkach domowych. Wynika to z faktu, że nie ma katalogu sprzętu rehabilitacyjnego. Można otrzymać dofinansowanie do 60 proc. wartości sprzętu. 40 procentowy udział własny wnioskodawca może odliczyć od dochodu, jako wydatek na cele rehabilitacyjne.

Wniosek powinien być rozpatrzony w terminie 30 dni od daty jego złożenia. Jeśli pozytywnie, następuje podpisanie umowy dofinansowania, po czym wnioskodawca może zakupić sprzęt. Następnie przedstawia on fakturę zakupu z odroczonym terminem płatności. Pieniądze przekazywane są na konto sprzedawcy lub wnioskodawcy,jeśli zapłacił całą sumę.