Jak rozliczyć wydatki na pełnomocnika procesowego…

Rzeczpospolita , autor: A Woj. , oprac.: GR

lis 15, 2007


Przegraliśmy sprawę w sądzie. Dochodziliśmy od byłego pracownika zwrotu odprowadzanego za niego podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy poniesione przez spółkę koszty zastępstwa procesowego będą kosztem podatkowym – pyta czytelnik DF.

Ponieważ przepisy ustaw podatkowych nie zawierają precyzyjnych uregulowań w sprawie zaliczania do kosztów podatkowych wydatków związanych z zastępstwem procesowym, jak i samych wydatków procesowych, zastosowanie znajdą ogólne zasady dotyczące rozliczania kosztów podatkowych. Wynika z nich, że kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Kosztami będą zatem wydatki nie tylko bezpośrednio, ale i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami oraz dotyczące całokształtu działalności czytelnika. Wydatki na zastępstwo procesowe jako koszty pośrednie funkcjonowania firmy niewątpliwie wiążą się z prowadzoną przez czytelnika działalnością gospodarczą. Można je zatem zaliczyć do kosztów podatkowych. Potwierdzają to interpretacje wydawane przez organy podatkowe. Przykładowo Urząd Skarbowy w Otwocku w piśmie z 12 czerwca 2007 r. (1417/ PGA15/18/07/ID) stwierdził, że podatnik dąży do wyegzekwowania należności, a więc osiągnięcia przychodu i ponosi wydatki na opłacenie pełnomocnika procesowego, to mogą być one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Podobnie stwierdziła Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 2 czerwca 2007 r. (1401/BP-I/006-976/06/ZO). Jej zdaniem wydatki na obsługę prawną podatnika jako koszty pośrednie związane / funkcjonowaniem firmy wiążą się z prowadzoną przez niego działalnością i można zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów. Tak samo stwierdził Małopolski Urząd Skarbowy w interpretacji z 3 listopada 2006 r. (PO1M23-80/06/ 85000).

Więcej Rzeczpospolita.