Od stycznia zmiany w VAT….

Money.pl , autor: money.pl , oprac.: GR

lis 16, 2007


Od przyszłego roku podatnicy VAT będą musieli zwrócić szczególną uwagę na faktury otrzymywane od swoich kontrahentów.

Jeśli okaże się, iż dana transakcja w ogóle nie podlega VAT lub jest z tego podatku zwolniona, a kontrahent wystawił fakturę z VAT – nabywca nie będzie mógł odliczyć zapłaconego podatku.

Jest to bardzo niekorzystna zmiana dla przedsiębiorców. Dotychczas w tego typu sytuacjach, jeśli tylko podatek został w całości zapłacony – nabywca mógł odliczyć VAT naliczony.


Po wejściu w życie nowelizacji, opłacenie faktury z podatkiem, którego dostawca nie powinien naliczać bo dana czynność nie podlega lub jest zwolniona z VAT, nie uprawnia do pomniejszenia VATu należnego o naliczony z tej transakcji.ZOBACZ TAKŻE:

Nowe limity podatkowe na 2008 rok

W rezultacie na nabywcę przerzucone zostanie ryzyko niewłaściwego zakwalifikowania danej transakcji pod względem podatku VAT przez sprzedawcę.

 


Zmiana ww. zasad wynika z ostatniej nowelizacji zapisanej w ustawie z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 192, poz. 1382).


Nowela wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., za wyjątkiem przepisów uchylających delegacje ustawowe zamieszczone w art. 10 ust. 9, art. 24 ust. 13, art. 113 ust. 14 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.).


Wykaz najważniejszych zmian w ustawie o VAT