Składka zdrowotna jest opłacana z każdego źródła przychodu…

Money.pl , autor: Dominika Sikora , oprac.: GR

lis 16, 2007


Składka zdrowotna jest opłacana z każdego źródła przychodu

Nie przedmiot działalności, ale forma jej prowadzenia decyduje o obowiązku opłacania składki zdrowotnej.
Jeżeli ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, to składka jest opłacana od każdego z nich odrębnie. Oznacza to, że obowiązek taki ma np. osoba będąca pracownikiem i jednocześnie prowadząca działalność gospodarczą.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia, przedsiębiorca prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w różnych formach (np. w formie spółki cywilnej, jednoosobowej z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej czy komandytowej), uzyskuje przychody z kilku tytułów. W związku z tym, obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne powstaje z chwilą, gdy osiąga przychody z każdego z tych tytułów.

Ministerstwo Zdrowia