Pracodawcy nie chcą ustawy o równym zatrudnieniu…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

lis 20, 2007


Przyjęcie przepisów, które nakazują pracodawcom dostosowanie siedziby firmy do potrzeb niepełnosprawnych już na etapie rekrutacji pracowników, może zniechęcić do zatrudniania tych osób.

Obowiązek przystosowania siedziby przedsiębiorstwa do potrzeb niepełnosprawnych, którzy odpowiedzą na ofertę pracy i będą uczestniczyć w procesie rekrutacji przewiduje projekt ustawy o równym traktowaniu. Jego celem jest wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (Dz.Urz. UE L 204 z 26 lipca 2006 r., str. 23). Polska musi implementować te przepisy do 15 sierpnia 2008 r.

Zgodnie z projektem pracodawcy będą zobowiązani do dokonania, w rozsądnych granicach, odpowiednich dostosowań niezbędnych dla osób niepełnosprawnych o szczególnych potrzebach.

– Sformułowania użyte w tym przepisie są niejasne. Będą otwierały możliwość uznaniowego interpretowania ustawy przez urzędników – mówi Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Jego zdaniem rozwiązanie takie może pogorszyć sytuację niepełnosprawnych na rynku pracy i zniechęcać pracodawców do ich zatrudniania.

Więcej Gazeta Prawna.