Będzie 7-procentowa stawka vat od pieczywa razem z…

Rzeczpospolita , autor: G.l. , oprac.: GR

lis 20, 2007


Koszt pojemników zwiększa podstawę opodatkowania

Kolejnych dostawach odbiera pojemniki z poprzedniej dostawy, a zostawia z bieżącej. Cały czas pozostają one jednak własnością spółki. Zdaniem podatnika odbiór pojemników od kontrahentów nie wpływa na rozliczenie VAT przez spółkę. W szczególności nie powoduje konieczności korygowania obrotu z tytułu dostawy pieczywa o odpowiednią część wartości pojemnika uwzględnioną wcześniej w cenie pieczywa.

Z takim stanowiskiem podatnika zgodził się dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu. Jak podkreślił w uzasadnieniu, ustawa o VAT nie zawiera definicji opakowań zwrotnych. W potocznym rozumieniu są nimi opakowania, które nadają się do powtórnego wykorzystania w procesie produkcji. Ich wydaniu najczęściej towarzyszy pobranie kaucji, oddawanej po zwrocie opakowań. Co więcej, ani ustawa, ani przepisy wykonawcze do niej nie przewidują zwolnienia z opodatkowania VAT dostawy opakowań, w tym zwrotnych, która – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o tym podatku – objęta jest 22-proc. stawką.

Udostępnienie pojemników w związku z dostawą pieczywa nie stanowi odrębnej czynności opodatkowanej, tj. dostawy pojemników, ale ich koszt zwiększa podstawę opodatkowania dostawy pieczywa 7-proc. stawką VAT.

Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu. Jego interpretacja (ILPP1/443-144/07-2/BD) potwierdza stanowisko podatnika (spółki), który wystąpił z wnioskiem. Spółka nie pobiera od kontrahentów kaucji za opakowania zwrotne (tj. pojemniki z tworzywa sztucznego), w których dostarcza swoje produkty (pieczywo).

Więcej Rzeczpospolita.