Najem obniża wpłaty na PFRON…

Gazeta Prawna , autor: ŁUKASZ GUZA , oprac.: GR

lis 21, 2007


Wynajmowanie pomieszczeń od pracodawcy osiągającego odpowiedni wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych obniża kwotę wpłat na fundusz rehabilitacji.

Resort pracy wyjaśnia, że firmy, które wynajmują pomieszczenia od zakładów zatrudniających osoby niepełnosprawne, mogą wpłacać mniej do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wpłat takich dokonują firmy, które nie zatrudniają określonej liczby niepełnosprawnych.

Zgodnie z opinią resortu, opłaty na PFRON ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi lub produktów od pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników i osiągającego 10-proc. wskaźnik zatrudnienia osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Warunkiem obniżenia wpłaty jest terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną usługę oraz otrzymanie informacji o kwocie obniżenia (przekazuje ją pracodawca zatrudniający niepełnosprawnych). Według interpretacji resortu pracy, „przy obliczeniu tej kwoty firmy zatrudniające niepełnosprawnych powinny uwzględniać również przychód z tytułu usługi najmu.

Więcej Gazeta Prawna.