Fundusz dofinansuje telepracę…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

lis 22, 2007


W przyszłym roku budżet PFRON przekroczy 5 mld zl. Fundusz będzie finansował szkolenia niepełnosprawnych, którzy cną podjąć zatrudnienie w formie telepracy. Więcej osób otrzyma też dofinansowanie do zakupu samochodu.

PFRON ma coraz większe przychody. Czy to oznacza, że coraz więcej pracodawców woli płacić na fundusz niż zatrudniać niepełnosprawnych .

Wzrost przychodów PFRON to wypadkowa głównie dwóch czynników – rosnących płac i wielkości zatrudnienia. W ostatnich latach bardzo szybko wzrasta przeciętne wynagrodzenie. Wydaje się, że dopóki tendencja ta będzie się utrzymywać, przychody PFRON będą rosły. Wzrost nie jest więc wynikiem spadku zatrudnienia niepełnosprawnych. Co więcej, zatrudnienie subwencjonowane przez fundusz rośnie. Nie jest to jednak dynamika, która nas satysfakcjonuje. W ciągu ostatnich trzech lat zatrudnienie niepełnosprawnych wzrastało o około 0,5 proc. rocznie. To za niski wskaźnik w kraju, w którym pracuje zaledwie 18 proc. niepełnosprawnych. W krajach tzw. starej Unii jest to 40 proc. Być może pozytywny wpływ na wzrost zatrudnienia niepełnosprawnych będzie miał obserwowany już dziś w Polsce brak rąk do pracy. W końcu pracodawcy będą musieli sięgnąć po osoby niepełnosprawne. To także szansa dla samych niepełnosprawnych, którzy rzeczywiście chcą pracować.

Kiedy poziom zatrudnienia niepełnosprawnych w Polsce będzie taki jak w krajach starej UE

– Nie jestem w stanie precyzyjnie określić takiej daty. Ale mogę z całą pewnością stwierdzić, że nowelizacja ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która umożliwia np. zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej już od przyszłego roku powinna spowodować wzrost zatrudnienia niepełnosprawnych. Będzie to co najmniej kilka tysięcy osób rocznie, bez względu na ogólną tendencję na rynku pracy.

Ta nowelizacja wprowadziła też zasadę, że od stycznia 2008 r. składki na ZUS niepełnosprawnych, którzy prowadzą własne firmy, będą refundowane przez PFRON. Resort pracy nie wydał jeszcze rozporządzenia ustalającego procedurę refundacji. Czy fundusz zdąży przygotować się do wypłaty pieniędzy już od stycznia

– Mamy projekt rozporządzenia, który jest już po tzw. konferencji uzgodnieniowej. Wydaje się, że kształt rozporządzenia już nie ulegnie zasadniczej zmianie i na tej bazie przygotowujemy własne procedury. Dokładamy wszelkich starań, aby zdążyć z przygotowaniami na czas.

Więcej Gazeta Prawna.