Pracodawcy bezskutecznie poszukują niepełnosprawnych…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

lis 22, 2007


Firmy mają coraz większe problemy ze znalezieniem niepełnosprawnych pracowników. To skutek m.in. zmian na rynku pracy i braku odpowiedniej aktywizacji zawodowej tych osób.

Dzięki kampaniom medialnym oraz zmianom na rynku pracy, firmy są coraz częściej zainteresowane zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

– Zgłaszają się do nas pracodawcy, którzy chcą zatrudnić kilkudziesięciu lub nawet kilkuset niepełnosprawnych, a my nie zawsze jesteśmy w stanie im pomóc – mówił Narcyz Janas, ekspert ds. rehabilitacji zawodowej Stowarzyszenia Organizatorów Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych OZON. We współpracy z firmą konsultingową DGA oraz poznańskim powiatowym urzędem pracy stowarzyszenie realizuje program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych Kroki ku pracy.

Zdaniem organizacji, jedną z przyczyn takiej sytuacji jest fakt, że około 80 proc. osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym nie jest aktywne zawodowo, czyli nie pracuje i nie jest zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotni.

– Z tego powodu trudno nam właściwie wykorzystać środki unijne na aktywizację zawodową, bo w większości przypadków przeznaczone są one na pomoc osobom poszukującym pracy – tłumaczy Narcyz Janas.

Obecnie coraz częściej zdarzają się sytuacje, że prowadzący programy aktywizacyjne mają problemy ze znalezieniem beneficjentów danej pomocy.

– W trakcie realizacji różnych projektów, prowadzonych przez różne organizacje, spotykałam tych samych uczestników – mówi Elżbieta Szadura-Urbańska, psycholog zajmująca się rehabilitacją zawodową.

Więcej Gazeta Prawna.