Więcej czasu na deklaracje…

, autor: Krzysztof Tomaszewski , oprac.: GR

lis 22, 2007


Rozliczający się co miesiąc podatnicy VAT powinni składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Dla tych podatników przeznaczona jest deklaracja VAT-7. Do tego czasu muszą również zapłacić podatek. Ponieważ jednak 25 listopada wypada w niedzielę, deklaracje VAT za październik można złożyć jeszcze w poniedziałek 26 listopada.Więcej czasu mają również podatnicy inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i osoby prawne niebędące podatnikami, u których wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w kraju przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości 10 tys. euro lub którzy wybrali możliwość opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Dla tych podatników przeznaczona jest deklaracja dla podatku od towarów i usług – VAT-8.Do 26 listopada można również złożyć skróconą deklarację dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu – VAT-12. Podatnik świadczący usługi taksówek osobowych (PKWiU 60. 22.11-00.00) może wybrać opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu według stawki 3 proc., po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym będzie stosował ryczałt.


26 listopada mija termin składania deklaracji VAT-7, VAT-8 i VAT-12

Więcej gazetaprawna.pl