Podatnikom przysługują dwa niezależne limity zwrotu…

Gazeta Prawna , autor: Magdalena Majkowska , oprac.: GR

lis 22, 2007


Osoba, która w okresie pięcioletnim przekroczy limit zwrotu VAT dla inwestycji wymagających wydania pozwolenia na budowę, może uzyskać zwrot wynikający z limitu dotyczącego wydatków na inwestycje niewymagające pozwolenia.

PORADA

W zakresie zwrotu osobom fizycznym części VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych obowiązują dwa podstawowe limity: dla inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę (wyższy) i niewymagającej pozwolenia (niższy). Podatnik ponosi obecnie wydatki związane z pozwoleniem na budowę. Czy wykorzystując limit w kwocie przewyższającej pułap określony dla inwestycji niewymagających pozwolenia, nie będzie już miał możliwości uzyskania zwrotu z tytułu takich wydatków, czy też limity te funkcjonują niezależnie?


Zygmunt Tabisz, doradca podatkowy, partner w Kancelarii Doradców Podatkowych Tabisz, Ferensztajn, Węgrzyn, Jarosz, Kędzior, Płaneta wskazuje, że zgodnie z nowelizowaną 1 stycznia 2008 r. treścią przepisu art. 3 ust. 6a ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym limity kwoty zwrotu obliczone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie (art. 3 ust. 5 i 6) dotyczą okresów pięcioletnich liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku.


Analiza treści regulacji prowadzi do wniosku, że podatnik, który w okresie pięciu lat, licząc od daty złożenia pierwszego wniosku o zwrot VAT, poniesie wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z budownictwem mieszkaniowym, ma do wykorzystania dwa limity kwot – mówi Zygmunt Tabisz.
Ekspert wyjaśnia, że pierwszy z nich wynika z przemnożenia 12,295 proc. przez iloczyn 70 mkw powierzchni użytkowej i ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ostatnio ogłoszonej przez GUS przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, i dotyczy inwestycji związanych z wydatkami wymagającymi pozwolenia na budowę. Drugi wynika z przemnożenia 12,295 proc. przez iloczyn 30 mkw. powierzchni użytkowej i ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ostatnio ogłoszonej przez GUS przed kwartałem złożenia wniosku, w przypadku inwestycji związanych z wydatkami niewymagającymi pozwolenia na budowę. Odrębne limity obowiązują w odniesieniu do osób, które w latach 2004-2005 korzystały z ulg mieszkaniowych regulowanych w ustawie o PIT.

Więcej gazetaprawna.pl