Bony towarowe to też zamówienie publiczne…

, autor: Paweł Jakubczak , oprac.: GR

listopad 22, 2007


Bony towarowe powinny być zakupione w ramach zamówień publicznych, jeśli ich wartość przekracza 14 tys. euro.ORZECZENIE


Regionalna komisja orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych uznała, że dyrektor gimnazjum naruszył nieumyślnie dyscyplinę finansów publicznych. Dyrektor kupił bony towarowe w hipermarkecie ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nie korzystając przy tym z przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.


GKO wyjaśniła, że zakup bonów jest realizowany w ramach procedury zamówień publicznych. Komisja uznała, że czyn dyrektora nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ponieważ od 11 czerwca 2007 r. przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych przewidują, że ustawy tej nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro. Zamówienie szkoły opiewało na kwotę znacznie niższą. Zamówienie szkoły na bony dla pracowników wynosiło nieco ponad 40 tys. zł, czyli poniżej 6 tys. euro.

Więcej gazetaprawna.pl