Wywiad z Prezesem PFRON…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

lis 22, 2007


Niepełnosprawni w pracy  (Rozmiar: 7949 bajtów) Nowe przepisy o telepracy  (Rozmiar: 13366 bajtów)Nowe programy z PFRON  (Rozmiar: 7527 bajtów)

Niepełnosprawni w pracy                        Nowe przepisy o telepracy                 Nowe programy z PFRON

 

 

Marian Leszczyński, prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
W przyszłym roku budżet PFRON przekroczy 5 mld zł. Fundusz będzie finansował szkolenia niepełnosprawnych, którzy chcą podjąć zatrudnienie w formie telepracy. Więcej osób otrzyma też dofinansowanie do zakupu samochodu.

PFRON ma coraz większe przychody. Czy to oznacza, że coraz więcej pracodawców woli płacić na fundusz niż zatrudniać niepełnosprawnych?
– Wzrost przychodów PFRON to wypadkowa głównie dwóch czynników – rosnących płac i wielkości zatrudnienia. W ostatnich latach bardzo szybko wzrasta przeciętne wynagrodzenie. Wydaje się, że dopóki tendencja ta będzie się utrzymywać, przychody PFRON będą rosły. Wzrost nie jest więc wynikiem spadku zatrudnienia niepełnosprawnych. Co więcej, zatrudnienie subwencjonowane przez fundusz rośnie. Nie jest to jednak dynamika, która nas satysfakcjonuje. W ciągu ostatnich trzech lat zatrudnienie niepełnosprawnych wzrastało o około 0,5 proc. rocznie. To za niski wskaźnik w kraju, w którym pracuje zaledwie 18 proc. niepełnosprawnych. W krajach tzw. starej Unii jest to 40 proc. Być może pozytywny wpływ na wzrost zatrudnienia niepełnosprawnych będzie miał obserwowany już dziś w Polsce brak rąk do pracy. W końcu pracodawcy będą musieli sięgnąć po osoby niepełnosprawne. To także szansa dla samych niepełnosprawnych, którzy rzeczywiście chcą pracować.


■ Kiedy poziom zatrudnienia niepełnosprawnych w Polsce będzie taki jak w krajach starej UE?
– Nie jestem w stanie precyzyjnie określić takiej daty. Ale mogę z całą pewnością stwierdzić, że nowelizacja ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która umożliwia np. zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej już od przyszłego roku powinna spowodować wzrost zatrudnienia niepełnosprawnych. Będzie to co najmniej kilka tysięcy osób rocznie, bez względu na ogólną tendencję na rynku pracy.


■ Ta nowelizacja wprowadziła też zasadę, że od stycznia 2008 r. składki na ZUS niepełnosprawnych, którzy prowadzą własne firmy, będą refundowane przez PFRON. Resort pracy nie wydał jeszcze rozporządzenia ustalającego procedurę refundacji. Czy fundusz zdąży przygotować się do wypłaty pieniędzy już od stycznia?
– Mamy projekt rozporządzenia, który jest już po tzw. konferencji uzgodnieniowej. Wydaje się, że kształt rozporządzenia już nie ulegnie zasadniczej zmianie i na tej bazie przygotowujemy własne procedury. Dokładamy wszelkich starań, aby zdążyć z przygotowaniami na czas.


■ Refundacja składek kosztować ma 1,07 mld zł. Czy fundusz ma na to pieniądze?
– W projekcie planu finansowego na 2008 rok wydatki na refundację składek na ubezpieczenie społeczne zostały zabezpieczone w kwocie 1,072 mln zł. W tym 400 mln jest zabezpieczone w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, a 672 mln będzie wydatkowane ze środków Funduszu. Chcę podkreślić, że dotacja z budżetu nie jest dodatkowym obciążeniem budżetu, gdyż do tej pory dotacja na ten cel była przekazywana bezpośrednio przez ZUS.


■ Z własnych środków PFRON finansuje też swoje programy celowe. Czy w 2008 roku będą nowe programy?
– Tak. Już w przyszłym roku chcielibyśmy uruchomić dwa nowe programy. Celem pierwszego jest wsparcie rodziny, w której żyje osoba niepełnosprawna. Niepełnosprawność jednej osoby oddziałuje bowiem na sytuację całej rodziny. Drugi program dotyczy wsparcia telepracy. Tu mamy już pewne doświadczenia, bo kilka lat temu prowadziliśmy program pilotażowy, w ramach którego przeszkolono kilkaset osób, ucząc je pracy na odległość. I kilkaset osób znalazło w ten sposób pracę. Teraz chcielibyśmy, aby był to program o zasięgu ogólnopolskim.


■ PFRON będzie więc uczyć niepełnosprawnych, jak być telepracownikiem?
– Tak. Nie chcielibyśmy jednak dublować działań finansowanych przez PFRON, a prowadzonych przez samorządy. A one mogą teraz refundować koszty wyposażenia miejsca pracy niepełnosprawnych. Pomoc w ramach programu PFRON będzie raczej polegać na przystosowaniu mieszkania do nowych wymogów związanych z tym, że teraz będzie to miejsce pracy. Przede wszystkim jednak zapewnimy szkolenia osób niepełnosprawnych. Telepraca wymaga przecież szczególnych umiejętności. Oba programy powinny ruszyć w drugiej połowie 2008 roku.


Więcej gazetaprawna.pl