Bariery w myśleniu o niepełnosprawnych…

Rzeczpospolita , autor: Jolanta Kroner , oprac.: GR

lis 23, 2007


Zakaz dyskryminacji osób niepełnosprawnych ma być zapisany w przygotowywanej przez rząd ustawie.

Wymaga tego od Polski konwencja praw osób niepełnosprawnych przyjęta rok temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i podpisana w marcu przez nasz rząd. Nim jednak Sejm wyrazi zgodę na jej ratyfikację przez prezydenta, trzeba będzie spełnić wiele warunków i dostosować się do wskazanych w konwencji standardów.

Jak wiele nam do nich brakuje, mówiono w czwartek na konferencji zorganizowanej przez Trybunał Konstytucyjny, Ambasadę Wielkiej Brytanii i Stowarzyszenie Przyjaciół Integracja.

W Polsce żyje ok. 6 mln niepełnosprawnych – to ok. 16 proc. społeczeństwa. Oznacza to, że co szósta osoba w kraju należy do tej grupy. Choć mija właśnie dziesięć lat od uchwalenia przez Sejm Karty praw osób niepełnosprawnych oraz ustawy o ich zatrudnieniu i rehabilitacji, to wśród pracujących stanowią oni niespełna 4 proc. – Łamane są też inne prawa tej grupy – mówiono na konferencji. Prof. Ewa Łętowska, sędzia TK, przypomniała orzeczenia Trybunału dotyczące przepisów o niepełnosprawnych. Trzeba w nich było przywoływać normy konstytucyjne chroniące godność człowieka, jego podmiotowość i wolności obywatelskie, bo zaskarżone prawo je naruszało. Poseł Sławomir Piechota z PO podawał przykłady dyskryminacyjnego traktowania tych osób w dostępie do lokali wyborczych, do edukacji czy do korzystania z linii lotniczych. – Sama Karta praw nie wystarczy – mówił. – Trzeba zburzyć bariery w myśleniu o niepełnosprawnych.

Więcej Rzeczpospolita.