Przepisy podatkowe nie funkcjonują w próżni…

Rzeczpospolita , autor: Anna Grabowska , oprac.: GR

lis 23, 2007


Udzielając wiążącej informacji, organy skarbowe powinny, w miarę potrzeb, interpretować przepisy także z innych dziedzin prawa niż podatki.

Podatki nie istnieją w oderwaniu od sytuacji faktycznej, a ta często wymaga analizy ustaw z zakresu prawa pracy, budowlanego, celnego, cywilnego czy rachunkowości – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, uzasadniając wyrok w sprawie ze skargi spółki Twoja Energia.

Wystąpiła ona do naczelnika urzędu skarbowego o wyjaśnienie, czy za koszty uzyskania przychodu w CIT może uznać dwukrotnie zwiększony (wynikający z układu zbiorowego pracy) odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dowiedziała się, że art. 15 ust. 1 ustawy o CIT na to pozwala.

Spór o prawo pracy

Spółka zadała jednak drugie pytanie: Czy wydatki na świadczenia dla emerytów i rencistów, niegdyś pracowników zakładu, mogą wchodzić w skład odpisu podstawowego tworzącego zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ponieważ nie padło tu wprost pytanie o podatki, naczelnik urzędu i dyrektor izby skarbowej uchylili się od odpowiedzi.

Organy argumentowały, że ustawa o ZFŚS nie należy do systemu prawa podatkowego.

Według przedsiębiorcy przepisy podatkowe nie funkcjonują w próżni. Żeby można było stwierdzić, czy dany wydatek jest kosztem, często trzeba najpierw przeanalizować np. przepisy prawa pracy.

Zdaniem dyrektora izby nie może on ustalać, co składa się na fundusz świadczeń socjalnych. Jest to domena Państwowej Inspekcji Pracy. Dopiero gdy ta dokona stosownej interpretacji, organy skarbowe mogą analizować kwestię kosztów.

Według podatniczki takie stanowisko narusza art. 32 konstytucji, tj. zasadę równości wobec prawa. Organy odmawiają udzielenia interpretacji w sprawie podatkowej tylko dlatego, że problem wiąże się z prawem pracy.

– Z art. 3 pkt 2 ordynacji jasno wynika, że przepisy podatkowe to takie, na mocy których są ustalane podstawa, przedmiot i stawka podatku. Tylko te elementy mogą stanowić przedmiot analizy organów skarbowych udzielających wiążącej interpretacji. Świadczenia socjalne nie należą do żadnej z tych kategorii – dowodził w odpowiedzi na skargę dyrektor izby skarbowej.

Więcej Rzeczpospolita.